ட்ரைவர் BMW Z4 என்ற மாட்ல் காரை சுமார் 225 கி.மி வேகத்தில் ஒரு கங்காரு மீது எதிர்பாராமல் மோதி விட்டது.

அடுத்தவினாடி கங்காருவை காணவில்லை, காரை நிறுத்திவிட்டு ஆச்சரியத்தொடு கங்காருவை தேடிப்பார்த்தால் .....................
கிழ் பார்க்கவும்