தேவையானவை
1. (Wi-Fi) உள்ள கைபெசி ex(E Series like E71,75,etc)
2. (Wi-Fi) உள்ள மோடம்
3. Yahoo, google, skype and MSN யில் ஒரு Email Account
4. முக்கியமாக நம் கதாநாயகன் – NIMBUZZ

மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.nimbuzz.com/