இதற்க்கு தேவையானவை


1. VLC player
2. British T.V. Exe


முதல் படி

VLC player download செய்ய

http://rapidshare.com/files/272763894/V1L1C.rar

அல்லது

www.vlcplayer.com என்ற இனையதளத்தில் இருந்து download செய்யலாம்

இரண்டாம் படி

British T.V. Exe download செய்ய

http://rapidshare.com/files/287839726/britishtv-windows.zip

பின்

1. vlcplayer install செய்யவும்
2. British T.V. Exe install செய்யவும்
3. கிழ் உள்ள படத்தில் உல்லது போல் திரையில் தோன்றும் அதில் செனல் என்னை அழுத்தவும்
உதாரணம் 1 =BBC one & 2 = BBC two

4. சிறிது நேரம் காத்ருக்கவும் சில வினாடிகளில் vlcplayer யில் என்னுக்கு எற்ற தொலைக்காட்சி buffer ஆகும்.

Mac க்கான British T.V. Exe download செய்ய

http://rapidshare.com/files/287841737/britishtv-mac.zip

Linux 32 bit British T.V. Exe download செய்ய

http://rapidshare.com/files/287840234/britishtv-linux32bit.zip

Linux 64 bit British T.V. Exe download செய்ய

http://rapidshare.com/files/285676515/britishtv-linux64bit.zip

நீங்கள் விரும்பினால் நிகழ்ச்சியை பதிவும் செய்யலாம்.
Selecting view on the taskbar Right Click, enable 'advanced controls' and a record button should appear.

Press the button and it records


நன்றி.